مناقصه های باطل شده

* تابلو برق ادی کارنت ( مورخ 1398/03/25 به اتمام رسید ) *

* تسمه نوار نقاله و موتور گیربکس ( مورخ 1398/03/30 به اتمام رسید ) *