معرفی شرکت:

شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان در تاریخ 01/09/1386 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و به شماره 32086 در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است.

 فعالیت شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در 09/05/1391 عبارتست از تهیه و بازیابی و خرد نمودن و آماده سازی ضایعات فلزی و سرمایه گذاری در انواع فولاد و مواد اولیه مورد  نیاز  صنایع  و  صادرات و واردات کالاهای مجاز مربوط به موضوع شرکت و مبادرت به مشارکت با اشخاص ثالث و اجرای مفاد موضوع شرکت و در صورت لزوم با کسب مجوز از اتحادیه و صنف مربوط امکان پذیر است شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی- صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی- اخذ وام از کلیه بانک های دولتی و غیر دولتی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت- مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت های دولتی و خصوصی- و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط می باشد.

ضمناً شرکت فولاد گستر نه تنها قصد اخذ کد جمع آوری خودروی فرسوده به منظور تأمین بخشی از مواد اولیه خود را دارد بلکه به پیشنهاد وزارت کشور قصد تدوین دانش فنی جمع آوری قراضه در سطح کشور از مرحلۀ تحویل گیری از مشتری تا پایان مرحلۀ بازیافت خودرو را نیز دارد.