خط مشی زیست محیطی

هدف ما در شرکت فولاد گستر انجام چرخه بازیافت برای رسیدن به حفظ محیط زیست می باشد. 

پیشگیری از آلودگی

 

مشتری و تامین کننده متمرکز

اطلاع رسانی دقیق

بهبود مستمر